معماری

گالری و لیست قیمت

آخرین بروزرسانی مدلها : سه شنبه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۶

کیفهای جدید ۱ مدل در کدهای: 

مشخصات هر کیف در بالای آن درج شده است

کد۱۴۸۹:(دوشی۲زیپ گلدوزی۳خط)جنس مرغوب۲زیپ فلزی نرم روان.دارای بند بلند دوشی.مشکی.قهوه ای.۴۰%زیرقیمت اصلی.فقط:۹٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۶۵:(ساک حراجی سنتی)سایز بسیار بزرگ.تک زیپ.جنس مرغوب.داخل تمام آستر.ابعاد۴۶در۳۲سانت.مطابق تصویر.قیمت:۷٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۵۰:(زنانهHiهای حراجی)سایز بزرگ.وسط زیپ+زیپ پشت.جنس شرانگ ایرانی.مشکی.ابعاد۴۰در۳۴سانت.مطابق تصویر.قیمت:۱۲٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۹۶:(دوشیVیراق دودی)بند بلند دوشی.ابعاد۲۲در۱۶سانت.سایز کوچک.تک زیپ.۴رنگ:مطابق عکس.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۴۲:(دانشجویی طرح لی)مدل۲زیپ.سایز بزرگ.جنس طرح لی.ابعاد۳۳در۲۹سانت.مطابق عکس.قیمت:۱۲٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۳۴:(دوشی۲زیپ مینی مشکی مات)بند بلند دوشی.سرزیپ فلزی مرغوب.۲زیپ.جنس خارجی.ابعاد۱۷در۱۲سانت.مشکی مات مطابق عکس.قیمت:۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۱۱:(زنانه شرانگ مقوایی حراجی)جنس شرانگ.سایز بزرگ.یراق ایرانی.تک زیپ.ابعاد۳۳در۲۳سانت.مشکی.قهوه ای.مطابق عکس.فقط ۱۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۰۸:(زنانه شرانگSUSEN)جنس شرانگ.سایز بزرگ.تک زیپ.ابعاد۳۸در۳۱سانت.مشکی.مطابق عکس.فقط ۱۴٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۱۰:(زنانه شرانگ یراق چشمی)جنس شرانگ.سایز بزرگ.تک زیپ.ابعاد۲۷در۲۳سانت.مشکی.مطابق عکس.فقط ۱۵٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۵۳:(زنانه ۴جیب کلاینCELINEکوچک)۲زیپ+جیب جلو+جیب پشت.جنس خارجی.بسیار جادار.تک زیپ.ابعاد۳۰در۲۰سانت.مشکی.مطابق عکس.فقط ۱۶٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۰۹:(زنانه حراجی لیزر سوزنی)جنس شرانگ.سایز بزرگ.تک زیپ.ابعاد۳۸در۳۱سانت.مشکی.کرم.مطابق عکس.فقط ۱۶٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۳۳:(گلدوزی سنگی حراجی تک زیپ)سایز بزرگ.مدل پرفروش.جنس شرانگ.ابعاد۳۸در۲۵سانت.مشکی.کرم.عسلی.مطابق عکس.قیمت:۱۶٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۳۲:(گلدوزی سنگی حراجی ۲ زیپ)سایز بزرگ.مدل پرفروش.جنس شرانگ.ابعاد۳۵در۲۶سانت.مشکی.عسلی.کرم.مطابق عکس.قیمت:۱۶٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۱۳:(زنانه گلدوزی سنگی۳خط)سایز بزرگ.مدل پرفروش.ابعاد۳۷در۲۷سانت.تک رنگ:مشکی.مطابق عکس.قیمت:۱۹٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۲۷:(زنانه گلدوزی سنگی۳خانه بزرگ)سایز بزرگ.بسیار جادار.مدل پرفروش۳خانه.ابعاد۴۰در۳۰سانت.۱رنگ.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۲۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۱۴:(زنانه جودون برشکا مرغوب)جنس خارجی مرغوب.سایز بزرگ ابعاد۴۰در۳۰سانت.عسلی.سرخابی.زرد.سفید.طوسی.آبی.مطابق عکس.قیمت:۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۲۰:(زنانه گلدوزی آجری)۲زیپ.سایز بزرگ+زیپ پشت+جنس ویکتوریا خارجی۳رنگ.سایز بزرگ.ابعاد۳۳در۲۵سانت.مطابق عکس.قیمت:۲۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۱۵:(صندوقیAHنگینی)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.یک رنگ مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۱۶:(صندوقیAHشترمرغی)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.یک رنگ مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۱۷:(صندوقیAHورنی ماری)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.یک رنگ مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۳۱:(دوشی دور زیپ)دارای بند بلند دوشی و حالت دستی.۲خانه.سایز متوسط.ابعاد۲۲در۱۷سانت.فقط مشکی.قیمت:۱۳٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۵۶:(دوشی آمون)دارای بند بلند دوشی.جنس شرانگ.تک زیپ.سایزکوچک.ابعاد۲۰در۲۰سانت.مشکی.کرم.قهوه ای.سرمه ای.سفید.نسکافه.قیمت:۱۳٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۳۰:(دوشی گرد۲زیپ)دارای بند بلند دوشی و حالت دستی.۲زیپ.سایز متوسط.ابعاد۲۲در۱۵سانت.مشکی.قیمت:۱۴٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۲۹:(دوشی کتابی بسیار بزرگ۳خانه)دارای بند بلند دوشی۳خانه+زیپ پشت.سایز بزرگ.ابعاد۳۲در۲۴سانت.قهوه ای.سرمه ای.مشکی.قیمت:۱۵٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۲۸:(صندوقیAHخزدار)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.مشکی مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۵٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۲۴:(دوشی خزدار مو بلند)بند بلند دوشی.جنس خارجی.۳رنگ:مشکی.کرم.طوسی.سایز کوچک.ابعاد۲۲در۱۶سانت.تک زیپ.مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۱۶:(زنانه دست بافت کلانکس)محصول درجه۱٫جنس خارجی.داخل کیف تمام چرم.تک زیپ+۲زیپ داخلسایز بزرگ.ابعاد۳۸در۳۲سانت.تک رنگ: طوسی مطابق عکس.فقط ۲۵٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۱۲:(دوشی مارک اپل)دارای بند بلند دوشی.سایز بزرگ.تک زیپ.ابعاد۲۳در۲۰سانت.تک رنگ:مشکیمطابق عکس.فقط ۱۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۰۵:(صندوقی گلدوزی ویکتوریا خارجی)جنس خارجی درجه۱٫سرزیپ فانتزی.مدل پرفروش.سایز بزرگ.۲زیپ.ابعاد۳۱در۲۰سانت.مشکی.مطابق عکس.فقط ۱۹٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۲۰:(کوله ماری دخترانه)سایز متوسط.جنس شرانگ.۲زیپ..۳۰%زیر قیمت اصلی.مشکی.طوسی.صورتی.فقط:۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۷۵:(زنانه فشیونfashion)سایز بزرگ.جنس خارجی جدید.تک زیپ.۲رنگ.قیمت:۱۳٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۵۸:(زنانه پرچمی رنگی)مدل شل.سایز بزرگ.دوخت لب بر.سایز بزرگ.تک زیپ.یک رنگ.مطابق عکس.جنس شرانگ.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۷۶:(زنانهLV لوئی ویتون سطلی)سایز بزرگ.مدل سطلی.مشکی.مطابق عکس.فقط۱۵٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۸۲:(دوشی شرانگ SUSEN)بند بلند دوشی.ابعاد۲۲در۱۶سانت.سایز کوچک.تک زیپ.تک رنگ:بنفش.قیمت:۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۰۲:(دوشی۲زیپ مینی کلوئی)بند بلند.سرزیپ فانتزی۲خانه.جنس خارجی مرغوب.ابعاد۲۱در۱۴سانت.مشکی.صورتی.مطابق عکس.قیمت:۹٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۸۰:(پاسپورتی میکانوس)بند بلند دوشی.سایز بزرگ.۳خانه.جنس خارجی مرغوب.در۳جنس،طرح متفاوت.مطابق عکس.قیمت:۹٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۱۰:(زنانه صندوقی موسچینو)سایز بزرگ.جنس خارجی.ابعاد۳۳در۳سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۱۶٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۷۱:(دوشی گلدوزی عروسکی گوش دار)درای بندبلند دوشی.جنس شرانگ۳رنگ:مشکی.سفید.صورتی.کرم.ابعاد۱۷در۱۷سانت.تک زیپ.مطابق عکس.قیمت:۱۲٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۶۰:(دانشجویی بری بری)جنس خارجی۳زیپ.سایز بسیار بزرگ.ابعاد۳۵در۳۲سانت.۱رنگ مشکی.قیمت:۱۹٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۲۳:(دوشی گوچی-ماری)بند بلند دوشی.جنس خارجی.۲رنگ:مشکی.نقره ای.ابعاد۲۲در۱۶سانت.تک زیپ.مطابق عکس.قیمت:۱۱.۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۲۲:(دوشی گوچی-نگینی)بند بلند دوشی.جنس خارجی.مشکی.سایز کوچک.ابعاد۲۲در۱۶سانت.تک زیپ.مطابق عکس.قیمت:۱۱.۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۲۱:(دوشی گوچی-ورنی)بند بلند دوشی.جنس خارجی.مشکی.سایز کوچک.ابعاد۲۲در۱۶سانت.تک زیپ.مطابق عکس.قیمت:۱۱.۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۲۵:(دوشی گوچی G)بند بلند دوشی.جنس خارجی.مشکی.سایز کوچک.ابعاد۲۲در۱۶سانت.تک زیپ.مطابق عکس.قیمت:۱۱.۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۵۷:(دوشی یراق دودی)بند بلند دوشی.جنس خارجی.تک رنگ: صورتی(تعداد محدود).سایز متوسط.ابعاد۲۴در۱۸سانت.۲زیپ.۲رنگ:سفید.زرد.۵۰%زیر قیمت اصلی.قیمت:۹٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۲۶:(زنانه اشبالتSUSEN)مدل پرفروش.جنس سوپرسوئیت خارجی.محصول درجه۱٫سایز بزرگ.ابعاد۳۳در۳۱سانت.تک زیپ.مشکی.خردلی.سبز.کرم.طوسی.۲۰%زیر قیمت اصلی.قیمت:۲۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۴۶:(زنانه پاپیون خزدار اشبالت)سایز بزرگ.مدل پرفروش.جنس خارجی درجه۱٫ابعاد۳۶در۲۶سانت.رنگبندی در حال تولید.مشکی.طوسی موجود.مطابق عکس.قیمت:۲۵٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۹۰:(زنانه کنفی جلو پاپیونDIESEL)سایز بزرگ.مدل پرفروش.جنس اصلی مرغوب متفاوت با مدلهای مشابه.ابعاد۳۶در۲۶سانت۸رنگ قهوه ای.عسلی.کرم.طوسی.آبی.سرمه ای.سبز.زرشکی.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۲۳٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۶۰:(دانشجویی گلدوزی دیوید جونز)۳زیپ.جنس طرح چرم ساده.سایز بزرگ.ابعاد۳۲در۲۵سانت.مشکی.قیمت:۱۶٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۶۱:(زنانه مدل تامی جودون)مدل سطلی.سایز بزرگ.ابعاد۳۶در۳۰سانت.مشکی.سرمه ای.قیمت:۲۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۶۲:(زنانه شرانگ مات۲آویز)مجصول درجه۱٫جنس خارجی مرغوب.۳خانه.سایز بزرگ.ابعاد۳۵در۲۷سانت.مشکی.قهوه ای.طوسی.قیمت:۲۵٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۷۰:(دوشی دهنه دار لیزری)بند بلند دوشی.جنس ویکتوریا خارجی.یراق نگ ثابت.سایز بزرگ.ابعاد۲۴در۱۶سانت۳خانه.مشکی.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۴۷:(دوشیVمرغوب)بندبلند دوشی.سایز کوچک۳خانه.جنس خارجی.مدل پرفروش.مشکی.کرم.مطابق عکس.قیمت:۱۴٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۷۷:(زنانهVمرغوب)سایز بزرگ.جنس خارجی.مدل پرفروش.مشکی.قهوه ای.مطابق عکس.قیمت:۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۸۴:(زنانه بزرگ داغی چاپ ریز)سایز بزرگ.تک زیپ.ابعاد۳۵در۲۷سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۱۷٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۰۳:(مجلسی دهنه دار یراق دودی)سایز بزرگ.جنس تمام خارجی درجه۱٫ابعاد۲۸در۲۵سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۳۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۸۶:(مجلسی دهنه دار ورنی لوبیایی)سایز بزرگ.جنس تمام خارجی درجه۱٫ابعاد۲۸در۲۵سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۳۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۶۶:(مجلسی نیو کالکشن)محصول درجه۱٫سایزبزرگ.مدل پرفروش.جنس خارجی.ابعاد۳۲در۲۲سانت.مشکی.قهوه ای.قیمت:۳۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۵۱:(مجلسی دهنه دار۲خانه آینه دار)دارای بند بلند.۲خانه.آستر جیر.جنس ورنی.محصول درجه۱٫ابعاد۲۲در۱۵سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۳۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۵۲:(مجلسی دهنه دار۲خانه دسته دار)دارای بند بلند.۲خانه.آستر جیر.جنس ورنی.محصول درجه۱٫ابعاد۲۲در۱۵سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۳۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۴۷:(مجلسی دهنه دار۲خانه کوچک)دارای بند بلند.سایز کوچک.جنس ورنی۲خانه.محصول درجه۱٫ابعاد۱۵در۱۵سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۳۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۴۸:(مجلسی دهنه دارنیم حلال کوچک)دارای بند بلند.سایز کوچک.جنس ورنی۲خانه.محصول درجه۱٫ابعاد۲۰در۱۹سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۳۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۴۹:(مجلسی دهنه دار۲خانه بزرگ)دارای بند بلند.سایز متوسط.جنس ورنی۲خانه.محصول درجه۱٫ابعاد۲۴در۲۱سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۳۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۱۸:(مجلسی دهنه دار۲خانه ورنی)دارای بند بلند.سایز کوچک.جنس ورنی۲خانه.محصول درجه۱٫ابعاد۲۰در۱۶سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۳۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۱۹:(مجلسی دهنه دار۲خانه استرج)دارای بند بلند.سایز کوچک.جنس استرج۲خانه.محصول درجه۱٫ابعاد۲۷در۱۲سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۳۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۰۴:(مجلسی دهنه دار۲خانه جیر)سایز کوچک.جنس استرج۲خانه.محصول درجه۱٫ابعاد۲۰در۱۸سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۳۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۵۴:(مجلسی دهنه دارمارکB)مدل کتابی.جنس ورنی.آستر جیر.محصول درجه۱٫یراق خارجی رنگ ثابت.ابعاد۲۸در۱۳سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۳۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۵۵:(مجلسی دهنه دارمارکB)مدل کتابی.جنس ورنی.آستر جیر.محصول درجه۱٫یراق خارجی رنگ ثابت.ابعاد۲۸در۱۳سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۳۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۵۸:(مجلسی دهنه دارادکلنی ورنی)مدل پر فروش.جنس ورنی.آستر جیر.محصول درجه۱٫یراق خارجی رنگ ثابت.سایز کوچک.ابعاد۱۸در۱۲سانت.مشکی.کرم.مطابق عکس.قیمت:۳۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۵۷:(مجلسی دهنه دارادکلنی گیپور)مدل پر فروش.آستر جیر.محصول درجه۱٫یراق خارجی رنگ ثابت.سایز کوچک.ابعاد۱۸در۱۲سانت.مشکی.کرم.مطابق عکس.قیمت:۳۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۷۲:(دوشی۴زیپ کتابی)جنس خارجی مرغوب.بند بلند دوشی.۴زیپ.سایز متوسط.ابعاد۲۴در۲۱سانتمشکی.مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۷۳:(زنانه۲خانه گلدوزی۴خط)جنس خارجی.۲خانه+زیپ پشت.بزرگ جادار.سایز۳۵در۲۴سانت.مشکی.قیمت:۲۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۰۶:(دوشی جلو قلابmoha)جنس خارجی.دستی ودوشی.تک زیپ.مشکی.نوار دور رنگی.سایز کوچک.ابعاد۲۰در۱۶سانت.مطابق عکس.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۸۹:(دوشی مدل های Hi)دارای بند بلند دوشی.جنس خارجی مرغوب.تک زیپ.مشکی.کرم.زرد.صورتی.مطابق عکس.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۹۹:(زنانه۲رنگSLY)محصول درجه۱جنس خارجی.سایز بزرگ.ابعاد۳۶در۲۶سانت.قابل استفاده در۲حالت دستی و دوشی.۳رنگ:مطابق عکس.قیمت:۲۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۰۰:(زنانه جودون پرادا)محصول درجه۱جنس خارجی.سایز بزرگ.ابعاد۳۴در۲۶سانت.بند شانه ای بلند.۴رنگ:مشکی.طلائی.زرد.قیمت:۱۹٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۹۷:(زنانه۲تیکه پول خوردی)محصول درجه۱جنس خارجی.سایز بسیار بزرگ.ابعاد۴۰در۳۰سانت.۲تیکه.۳رنگ:مطابق عکس.قیمت:۲۵٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۹۸:(دانشجویی قفل ستاره ای)محصول درجه۱جنس خارجی.سایز بزرگ.ابعاد۳۵در۲۵سانت.دستی و دوشی.تک رنگ:مشکی.قیمت:۲۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۶۴:(دوشی بری بری)بند بلند دوشی.جنس خارجی.۱رنگ.ابعاد۲۲در۱۶سانت.تک زیپ.مطابق عکس.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۲۷:(زنانه شل۲زیپ جلو)جنس طرح چرم مات.مدل شل.تک زیپ.سایز متوسط.مشکی.فقط:۱۶٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۵۷:(دوشیMK)بند بلند دوشی.جنس خارجی.۲رنگ.ابعاد۲۲در۱۶سانت.تک زیپ.مشکی.سفید.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۶۷:(پاسپورتی قفل دار بند مچی)جنس خارجی.آسترساتن۳خانه.دستی و دوشی.محصول درجه۱٫مشکی.۳۰%زیرقیمت اصلی.فقط۱۲٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۴۸:(زنانه مدل C)سایز بسیار بزرگ.مدل شل.تک زیپ.ابعاد۴۰در۳۰سانت.نسکافه ای و عسلی.مطابق عکس.قیمت:۱۴٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۴۵:(دوشی۲قفل جنس جودون)بند بلند دوشی.محصول درجه۱جنس خارجی.سایز متوسط.ابعاد۲۵در۱۹سانت.۱رنگ:مشکی.مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۳٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۸۶:(دوشی۵زیپOLD)دوشی۵زیپ.بسیار جادار.سایز بزرگ.جنس طرح چرم(یونیک)بند بلند دوشی.مشکی.قهوه ای.قیمت:۱۳٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۶۴:(دانشجویی اکوecco)سایز بزرگ.۳زیپ.مشکی.عسلی.زرشکی.قهوه ای.قیمت:۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۴۶:(ورنی ترکیبی گلدوزیecco)محصول درجه۱٫جنس خارجی.سایز متوسط.ابعاد۳۰در۲۴سانت.مشکی.مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۹٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۵۸:(زنانه بزرگ کتان رنگی)محصول درجه۱٫جنس خارجی.سایز بسیار بزرگ.ابعاد۴۳در۲۹سانت۵۰%زیرقیمت.سبز تک رنگ.مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۵٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۵۲:(زنانه دهنه فنر دار ورنی سنگی)مدل صندوقی تک زیپ.جنس ورنی خارجی.سایز متوسط.ابعاد۳۰در۱۸سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۱۹٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۴۰:(کوله M)جنس شرانگ خارجی.سایز بزرگ.ابعاد۳۲در۲۳سانت.تک رنگ قهوه ای.مطابق عکس.۲زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۴۷:(صندوقیAH مدلFF)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.تک رنگ.مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

۱کد۱۴۵۱:(صندوقیAH بری بری۳بعدی)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.تک رنگ.مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۳۵:(دانشجویی۲زیپ جلو نیم حلال)سایز بزرگ.۴زیپ.تک رنگ.قهوه ای.مطابق عکس.فقط۱۴٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۲۴:(زنانه دهنه فنر دار مجلسی)محصولدرجه۱جنس خارجی.سایز بزرگ.ابعاد۳۶در۲۰سانت.صورتی.زرشکی.مشکی.فقط:۲۵٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۳۲:(زنانه پول خوردی کلوئی)سایز بزرگ۳خانه.جنس خارجی.۱رنگ:قهوه ای.مطابق عکس.قیمت:۱۷٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۲۵:(زنانه جا دسته یراق بزرگ)جنس طرح چرم خارجی۲زیپ.سایز متوسط.کرم.خردلی.قهوه ای.مشکی.فقط:۲۰٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۳۱:(صندوقیAH مبلی دکمه ریز)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.مشکی.قهوه ای.مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۰۸:(دوشی فانتزی رنگی)۲زیپ.جنس مرغوب خارجی.بند بلند دوشی.مشکی.کرم.صورتی. موجود.قیمت:۱۴٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۹۰:(صندوقیAHگوچی)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.مشکی.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۷۹:(زنانهBRTحراجی)سایز بزرگ.جنس خارجی مرغوب.تک زیپ.مشکی.قهوه ای.کرم.مطابق عکس.قیمت:۱۶٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۴۸:(کوله۳کارهLevis)سایز بزرگ.دستی.دوشی.کوله۳زیپ.جنس شرانگ.تک رنگ:مشکیقیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد:۱۲۳۳:(زنانه گلدوزی مکعبی)سایز بزرگ.جنس خارجی مرغوب.مدل پر فروش.ابعاد۳۴در۲۵سانت.۱رنگ مشکی.مطابق عکس.قیمت:۱۷٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۰۹:(زنانه گلدوزی برجسته مرغوب)مدل پرفروش.محصول درجه۱٫جنس خارجی.سایز بزرگ.مشکی مات.مطابق عکس.قیمت:۲۱٫۰۰۰تومان(در حال تولید)

کد۱۵۳۸:(کیف پول مدل FF)سایز بزرگ.مدل۲زیپ.بسیار جادار.جای کارت و مدارک.جنس خارجی اصلی.سر زیپ و مارک وسط خارجی رنگ ثابت.تمام زیپ فلزی.یک رنگ مطابق تصویر.ابعاد۲۰در۱۰سانت.قیمت هر عدد۱۲٫۰۰۰تومان.این مدل فقط بصورت ۶عدد به بالا فاکتور میشود

کد۱۵۴۳:(کیف پول مدل مشکی مات)سایز بزرگ.مدل۲زیپ.بسیار جادار.جای کارت و مدارک.جنس خارجی اصلی.سر زیپ و مارک وسط خارجی رنگ ثابت.تمام زیپ فلزی.یک رنگ مطابق تصویر.ابعاد۲۰در۱۰سانت.قیمت هر عدد۱۲٫۰۰۰تومان.این مدل فقط بصورت ۶عدد به بالا فاکتور میشود

کد۱۵۳۴:(کیف پول مدل جیوانچی)سایز بزرگ.مدل۲زیپ.بسیار جادار.جای کارت و مدارک.جنس خارجی اصلی.سر زیپ و مارک وسط خارجی رنگ ثابت.تمام زیپ فلزی.یک رنگ مطابق تصویر.ابعاد۲۰در۱۰سانت.قیمت هر عدد۱۲٫۰۰۰تومان.این مدل فقط بصورت ۶عدد به بالا فاکتور میشود

کد۱۵۳۹:(کیف پول مدل ورنی لوبیایی)سایز بزرگ.مدل۲زیپ.بسیار جادار.جای کارت و مدارک.جنس خارجی اصلی.سر زیپ و مارک وسط خارجی رنگ ثابت.تمام زیپ فلزی.یک رنگ مطابق تصویر.ابعاد۲۰در۱۰سانت.قیمت هر عدد۱۲٫۰۰۰تومان.این مدل فقط بصورت ۶عدد به بالا فاکتور میشود

کد۱۵۳۷:(کیف پول مدل باربری)سایز بزرگ.مدل۲زیپ.بسیار جادار.جای کارت و مدارک.جنس خارجی اصلی.سر زیپ و مارک وسط خارجی رنگ ثابت.تمام زیپ فلزی.یک رنگ مطابق تصویر.ابعاد۲۰در۱۰سانت.قیمت هر عدد۱۲٫۰۰۰تومان.این مدل فقط بصورت ۶عدد به بالا فاکتور میشود

کد۱۵۴۱:(کیف پول مدل بافتی)سایز بزرگ.مدل۲زیپ.بسیار جادار.جای کارت و مدارک.جنس خارجی اصلی.سر زیپ و مارک وسط خارجی رنگ ثابت.تمام زیپ فلزی.یک رنگ مطابق تصویر.ابعاد۲۰در۱۰سانت.قیمت هر عدد۱۲٫۰۰۰تومان.این مدل فقط بصورت ۶عدد به بالا فاکتور میشود

کد۱۵۳۵:(کیف پول مدل MK)سایز بزرگ.مدل۲زیپ.بسیار جادار.جای کارت و مدارک.جنس خارجی اصلی.سر زیپ و مارک وسط خارجی رنگ ثابت.تمام زیپ فلزی.یک رنگ مطابق تصویر.ابعاد۲۰در۱۰سانت.قیمت هر عدد۱۲٫۰۰۰تومان.این مدل فقط بصورت ۶عدد به بالا فاکتور میشود

کد۱۵۴۴:(کیف پول مدل خزدار)سایز بزرگ.مدل۲زیپ.بسیار جادار.جای کارت و مدارک.جنس خارجی اصلی.سر زیپ و مارک وسط خارجی رنگ ثابت.تمام زیپ فلزی.یک رنگ مطابق تصویر.ابعاد۲۰در۱۰سانت.قیمت هر عدد۱۲٫۰۰۰تومان.این مدل فقط بصورت ۶عدد به بالا فاکتور میشود

کد۱۵۴۲:(کیف پول مدل جودون برجسته)سایز بزرگ.مدل۲زیپ.بسیار جادار.جای کارت و مدارک.جنس خارجی اصلی.سر زیپ و مارک وسط خارجی رنگ ثابت.تمام زیپ فلزی.یک رنگ مطابق تصویر.ابعاد۲۰در۱۰سانت.قیمت هر عدد۱۲٫۰۰۰تومان.این مدل فقط بصورت ۶عدد به بالا فاکتور میشود

کد۱۵۳۶:(کیف پول مدلLVسفید)سایز بزرگ.مدل۲زیپ.بسیار جادار.جای کارت و مدارک.جنس خارجی اصلی.سر زیپ و مارک وسط خارجی رنگ ثابت.تمام زیپ فلزی.یک رنگ مطابق تصویر.ابعاد۲۰در۱۰سانت.قیمت هر عدد۱۲٫۰۰۰تومان.این مدل فقط بصورت ۶عدد به بالا فاکتور میشود

کد۱۵۴۰:(کیف پول طرح سنگی)سایز بزرگ.مدل۲زیپ.بسیار جادار.جای کارت و مدارک.جنس خارجی اصلی.سر زیپ و مارک وسط خارجی رنگ ثابت.تمام زیپ فلزی.یک رنگ مطابق تصویر.ابعاد۲۰در۱۰سانت.قیمت هر عدد۱۲٫۰۰۰تومان.این مدل فقط بصورت ۶عدد به بالا فاکتور میشود

کد۱۵۴۵:(کیف پول مدل آج دار طلائی)سایز بزرگ.مدل۲زیپ.بسیار جادار.جای کارت و مدارک.جنس خارجی اصلی.سر زیپ و مارک وسط خارجی رنگ ثابت.تمام زیپ فلزی.یک رنگ مطابق تصویر.ابعاد۲۰در۱۰سانت.قیمت هر عدد۱۵٫۰۰۰تومان.این مدل فقط بصورت ۶عدد به بالا فاکتور میشود

کد۱۲۱۴:(دوشی شرانگ گل برجسته)بند بلند دوشی.تک زیپ.ابعاد۲۲در۱۶سانت.سایز کوچک.تک رنگ:مشکی.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۸۱:(صندوقیAHبری بری)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.یک رنگ مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۸۳:(صندوقیAH ام کیMK)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.یک رنگ مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۸۲:(صندوقیAHشطرنچی ورنی)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.یک رنگ مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۸۴:(صندوقیAH ال وی LV)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.سفید.مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۳۳۰:(کیف پول ۲زیپFF)جنس خارجی اصلی.جای کارت و مدارک.وسط زیپ+آینه.یک رنگ مطابق عکس-دانه ای:۱۰۵۰۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۲۶٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۳۵۰:(کیف پول ۲زیپLV)جنس خارجی اصلی.جای کارت و مدارک.وسط زیپ+آینه.یک رنگ مطابق عکس-دانه ای:۱۰۵۰۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۲۶٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۷۴:(زنانه بری بری طرح جدید)سایز بزرگ.جنس خارجی جدید.محصول درجه۱٫تک زیپ.۵رنگ:مطابق عکس.قیمت:۱۹٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۱۷:(زنانه شرانگ۴تیکه مرغوب)سایز بزرگ.جنس شرانگ خارجی.محصول درجه۱٫ابعاد۴۰در۲۶سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۲۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۶۸:(دوشی۴زیپ موسیمو دوتی)جنس شرانگ.سایز متوسط.۴زیپ.مشکی.صورتی.زرد.قهوه ای.قیمت:۱۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۵۳:(دوشی اسپرت ریبوک)بندبلند دوشی.جنس برزنت ضدآب.۲زیپ.مارک برجسته ریبوک.سایز کوچک.ابعاد۲۰در۱۵سانت.مشکی.فقط:۱۰٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۲۲۰:(کیف پول چرمی قفل ناخنی)بسیار جادار.آینه دار.جای کارت و مدارک.جنس طرح چرم خارجی.رنگبندی جور-دانه ای:۹٫۸۵۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۲۴۰:(کیف پول چرمی قفل مگنتی)بسیار جادار.آینه دار.جای کارت و مدارک.جنس طرح چرم خارجی.رنگبندی جور-دانه ای:۹٫۸۵۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۲۹۰:(کیف پول لی جلو زیپ)جنس لی سنگشور.جای کارت و مدارک.وسط زیپ.رنگبندی جور-دانه ای:۹٫۸۵۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۳۰۰:(کیف پول ماری حلقه ای)جنس طرح چرم.جای کارت و مدارک.وسط زیپ.رنگبندی جور-دانه ای:۹٫۸۵۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۳۱۰:(کیف پول چرم حلقه ای)جنس طرح چرم.جای کارت و مدارک.وسط زیپ.رنگبندی جور-دانه ای:۹٫۸۵۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۳۱:(زنانه۲خانهSUSEN)جنس خارجی مرغوب.سایز بزرگ.۲زیپ.ابعاد۳۳در۲۶سانت.۴رنگ.سرخابی.صورتی.گلبهی.زرد.قیمت:۱۶٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۴۹:(زنانه۲خانه بری بری)سایز بزرگ.۲زیپ.ابعاد۳۵در۲۵٫مطابق عکس.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۵۲:(دوشی۲زیپ فلزی منگوله دار)بند بلند دوشی۲زیپ.جنس خارجی بسیار مرغوب.زیپ فلزی نرم و روان.سایز متوسط.ابعاد۲۵در۱۶٫جنس مرغوب.صورتی.مشکی.قیمت:۱۴٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۵۵:(دوشی آبرنگی)بند بلند دوشی.جنس خارجی.۳رنگ.ابعاد۲۲در۱۶سانت.تک زیپ.۳رنگ.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۶۸:(دوشی۳زیپ قفل دار منگو)۳زیپ سایز کوچک دارای بند بلند دوشی۴رنگ.مشکی.قهوه ای.عسلی.کرم.قیمت:۱۳٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

 کد۱۲۸۳:(دوشی پرچمی)بندبلند دوشی.جنس طرح چرم براق.تک زیپ.سایز کوچک.مشکی مطابق عکس.قیمت:۱۲٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۸۷:(دوشی تامی قفل دار)جنس خارجی.سایز کوچک.بند بلند دوشی.یک رنگ مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۵۰۰تومان(عمده)

کد۱۴۹۱:(زنانه گلدوزی جلوزیپTaTa)جنس ویکتوریا خارجی.۳زیپ.سایز متوسط.ابعاد۳۰در۲۶سانت۳خانه.مشکی.خردلی.سفید.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۹۶:(دوشی گلیم کوچک)بند بلند دوشی.۴طرح موجود.تک خانه.ابعاد۲۰در۱۶سانت.مطابق عکس.قیمت:۹٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۰۰:(دوشی گلیم بزرگ جلو دکمه)‏بند بلند دوشى.سایز بزرگ.ابعاد٢١در٢٠سانت.مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۹۹:(دوشی گلیم بزرگ جلو آویز)‏بند بلند دوشى.سایز بزرگ.ابعاد۲۶در٢۴سانت.مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۹۷:(دوشی گلیم بزرگ۲جیب)‏بند بلند دوشى.سایز بزرگ.ابعاد۲۷در٢۴سانت.مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۹۸:(دوشی گلیم بزرگ۱جیب)‏بند بلند دوشى.سایز بزرگ.ابعاد۲۷در٢۴سانت.مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۰۱:(کوله گلیم)سایز بزرگ.جنس مرغوب با دوام.۲مدل.ابعاد۳۴در۳۰سانت.۲طرح.مطابق عکس.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۰۲:(دوشی لی پرچ دار)بالاترین سطح کیفیت در دوخت و جنس(لی۳۸۰گرم)داخل تمام ابر-قابل شستشو-بند کتان ضخیم-۳زیپ-ابعاد۲۴در۲۰سانت.مطابق عکس.قیمت:۲۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۰۳:(دوشی کتان ترکیبی)بالاترین سطح کیفیت در دوخت و جنس(لی۳۸۰گرم)داخل تمام ابر-قابل شستشو-بند کتان ضخیم-۳زیپ-ابعاد۲۴در۲۰سانت.مطابق عکس.قیمت:۲۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۰۴:(دوشی لی نوار قرمز)بالاترین سطح کیفیت در دوخت و جنس(لی۳۸۰گرم)داخل تمام ابر-قابل شستشو-بند کتان ضخیم-۳زیپ-ابعاد۲۴در۲۰سانت.مطابق عکس.قیمت:۲۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۰۵:(دوشی لی گلدار)بالاترین سطح کیفیت در دوخت و جنس(لی۳۸۰گرم)داخل تمام ابر-قابل شستشو-بند کتان ضخیم-۳زیپ-ابعاد۲۴در۲۰سانت.مطابق عکس.قیمت:۲۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۰۶:(دوشی لی ترکیبی چرمی)بالاترین سطح کیفیت در دوخت و جنس(لی۳۸۰گرم)داخل تمام ابر-قابل شستشو-بند کتان ضخیم-۳زیپ-ابعاد۲۴در۲۰سانت.مطابق عکس.قیمت:۲۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۰۷:(زنانه لی دستیDisel)سایز بزرگ.جنس لی مرغوب۳۸۰گرم.قابل شستشو.دسته کیف قابل تنظیم در اندازه.یک رنگ.مطابق عکس.قیمت:۲۵٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۱۳:N(لب تاب برزنت)سایز بزرگ.بند بلند دوشی+دستی.جنس برزنت(مرغوب)تمام دور باز شو-قابلیت بزرگ و کوچک شدن-۴زیپ.داخل تمام ابر و پفکی-جای لب تاب.ابعاد۴۱در۳۱سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۳۵٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۵۹:(۳کارهCATبرزنتی کوچک)۳حالت: کمری،دستی،دوشی.تمام جنس برزنت خارجی ضد آب.سایز کوچک ابعاد۱۹در۱۴٫مدل پرفروش۴زیپ.دارای بند بلند دوشی.قیمت:۱۵٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۱۴:(دوشیCATکوچک مرغوب)دستی و دوشی.تمام جنس برزنت خارجی ضد آب.سایز بزرگ ابعاد۲۰در۱۷٫داخل ابر.مدل پرفروش۵زیپ.دارای بند بلند دوشی.قیمت:۱۶٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۱۵:(دوشی اسپرت رنگی)تمام برزنت مرغوب(محصول درجه۱)بند بلند دوشی.سایز کوچک.۳زیپ.داخل پفکی ضربه گیر.جای تبلت.(جنس واتر ضدآب)۴رنگ:آبی.قرمز سبز.مشکی مطابق عکس.۱۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۱۶:N(دوشی مینی سگک دار)دوشی مردانه۲زیپ+جیب جلو.بند بلند دوش+قلاب کمری.جنس شرانگ.ابعاد۱۶در۱۲سانت.سایز کوچک۳رنگ: مشکی.عسلی.قهوه ای.مطابق عکس.قیمت:۱۴٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۶۳:N(دوشی سگک دار بزرگ)دوشی مردانه۳زیپ+جیب جلو.بند بلند دوش+قلاب کمری.جنس شرانگ.ابعاد۲۱در۱۷سانت.سایز کوچک۳رنگ: مشکی.عسلی.قهوه ای.مطابق عکس.قیمت:۱۶٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۷۴:N(دوشی۲کاره مینی یونیک)۲حالته:کمری+دوشی-۴زیپ.داخل ابر ضربه گیر.سایز کوچک.ابعاد۱۶در۱۲سانت.جنس طرح چرم یونیک.رنگبندی:مشکیقهوه ای.عسلی.زرشکی.مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۵۳:N(دوشی قفل دار زرد قلم کوچک)دارای بند بلند دوشی۴زیپ.سایز کوچک.ابعاد۱۷در۱۳

سانت.قهوه ای.عسلی.مشکی.جنس یونیک طرح چرم.مطابق عکس..قیمت:۱۶٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۵۹:N(دوشی قفل دار زرد قلم بزرگ)دارای بند بلند دوشی۴زیپ.سایز متوسط.ابعاد۲۳در۱۸

سانت.قهوه ای.عسلی.مشکی.جنس یونیک طرح چرم.مطابق عکس..قیمت:۲۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۱۷:N(دوشی یونیک باز شو مینی)سایزمینی.بند بلند دوشی+دستی.جنس طرح چرم(یونیک)تمام دور باز شو-قابلیت بزرگ و کوچک شدن-۵زیپ.داخل تمام ابر-جای تبلت.ابعاد۱۷در۱۳سانت۳رنگ مطابق عکس.قیمت:۱۶٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۱۸:N(دوشی یونیک باز شو کوچک)سایز کوچک.بند بلند دوشی+دستی.جنس طرح چرم(یونیک)تمام دور باز شو-قابلیت بزرگ و کوچک شدن-۵زیپ.داخل تمام ابر-جای تبلت.ابعاد۲۴در۱۹سانت۳رنگ مطابق عکس.قیمت:۱۹٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۱۹:N(دوشی یونیک باز شو متوسط)سایزمتوسط.بند بلند دوشی+دستی.جنس طرح چرم(یونیک)تمام دور باز شو-قابلیت بزرگ و کوچک شدن-۵زیپ.داخل تمام ابر-جای تبلت.ابعاد۲۹در۲۵سانت۳رنگ مطابق عکس.قیمت:۲۳٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

 کد۱۳۲۰:N(دوشی یونیک باز شو بزرگ)سایز بزرگ.بند بلند دوشی+دستی.جنس طرح چرم(یونیک)تمام دور باز شو-قابلیت بزرگ و کوچک شدن-۵زیپ.داخل تمام ابر-جای تبلت.ابعاد۳۰در۳۳سانت۳رنگ مطابق عکس.قیمت:۲۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۰۷:N(دوشی آهن ربایی کوچک)دارای بند بلند دوشی۴زیپ.سایز کوچک.ابعاد۱۷در۱۳سانت.قهوه ای.عسلی.مشکی.جنس یونیک طرح چرم.مطابق عکس.قیمت:۱۷٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۰۶:N(دوشی آهن ربایی بزرگ)دارای بند بلند دوشی۴زیپ.سایز بزرگ.ابعاد۲۳در۱۸سانت.قهوه ای.عسلی.مشکی.جنس یونیک طرح چرم.مطابق عکس.قیمت:۲۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۵۶۴:N(دوشی زبانه دار دکمه ای)دارای بند بلند دوشی۴زیپ.سایز کوچک.ابعاد۱۷در۱۳سانت.قهوه ای.عسلی.مشکی.جنس یونیک طرح چرم.مطابق عکس.قیمت:۱۶٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۲۱:N(لب تاب یونیک)سایز بزرگ.بند بلند دوشی+دستی.جنس طرح چرم(یونیک)تمام دور باز شو-قابلیت بزرگ و کوچک شدن-۴زیپ.داخل تمام ابر و پفکی-جای لب تاب.ابعاد۴۱در۳۲سانت۳رنگ مطابق عکس.قیمت:۳۵٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

 کد۱۳۲۲:(دیپلمات۲رمز)سایز بزرگ.بند بلند دوشی+دستی.جنس طرح چرم(یونیک)۳خانه.قفل رمز دار قابل تنظیم.ابعاد۴۰در۲۸سانت۱رنگ مشکی.قیمت:۲۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۲۴(دستی رمز دار کوچک مردانه)ابعاد۲۲در۱۵سانت۳خانه.مدل۲رمز.بند مچی.قفل جلو رمزدار قابل تنظیم.جنس طرح چرم(یونیک)قابلیت زدن چاپ و حکاکی.مشکی.عسلی.مطابق عکس.قیمت:۱۲٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۲۵(دستی رمز دار بزرگ مردانه)ابعاد۲۵در۱۸سانت۳خانه.مدل۲رمز.بند مچی.قفل جلو رمزدار قابل تنظیم.جنس طرح چرم(یونیک)قابلیت زدن چاپ و حکاکی.مشکی.عسلی.مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۲۶:(دوشی مینی رمز دار مردانه)۲کاره: حالت دوشی و کمری.سایز کوچک.ابعاد۱۵در۱۲سانت.قفل جلو رمزدار قابل تنظیم.جنس طرح چرم(گاوی)۲رنگ:مشکی.عسلی.مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۵۰۰ تومان(فقط عمده)

کد۱۳۲۷:(دوشی رمز دار)بند بلند دوشی.سایز متوسط.ابعاد۱۹در۱۵سانت.قفل جلو رمزدار قابل تنظیم.جنس طرح چرم(گاوی)۲رنگ: مشکی.عسلی.قهوه ای.مطابق عکس.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

پخش عمده کیف , پخش عمده کیف زنانه

کد۱۳۲۳:N(دوشی لی کوچک)دارای بند بلند دوشی۵زیپ.جنس لی مرغوب.قابل شستشو.سایز کوچک.ابعاد۲۱در۱۷سانت.قیمت:۱۹٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۸۶۸:N(دوشیCATشش زیپ)محصول درجه۱جنس یرزنت خارجی.داخل ابر و پفکی.بند بلند دوشی۶زیپ.ابعاد۲۶در۲۳سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۲۴٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۶۵:N(دوشی پیر گاردین برزنتی مینی سایز۵)دوحالته:کمری+دوشی-۳زیپ.داخل ابر ضربه گیر.سایز کوچک.ابعاد۱۶در۱۲سانت.جنس برزنت.رنگبندی:مشکی.طوسی.زرشکی.مطابق عکس.قیمت:۱۴٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۶۶:N(دوشی پیر گاردین برزنتی کوچک سایز۴)دوحالته:کمری+دوشی-۳زیپ+جیب بغل.داخل ابر ضربه گیر.سایز کوچک.ابعاد۱۹در۱۵سانت.جنس برزنت.رنگبندی:مشکی.طوسی.سرمه ای.مطابق عکس.قیمت:۱۵٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۶۷:N(دوشی پیر گاردین برزنتی متوسط سایز۳)دوحالته:دستی+دوشی-۴زیپ+جیب بغل.داخل ابر ضربه گیر.سایز کوچک.ابعاد۲۰در۱۷سانت.جنس برزنت.رنگبندی:مشکی.مطابق عکس.قیمت:۱۶٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۶۸:N(دوشی پیر گاردین برزنتی بزرگ سایز۲)دوحالته:دستی+دوشی-۵زیپ+جیب بغل.داخل ابر ضربه گیر.سایز کوچک.ابعاد۲۴در۲۰سانت.جنس برزنت.رنگبندی:مشکی.مطابق عکس.قیمت:۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۶۹:N(دوشی پیر گاردین برزنتی بسیار بزرگ سایز۱)دوحالته:دستی+دوشی-۶زیپ+جیب بغل.داخل ابر ضربه گیر.سایز کوچک.ابعاد۲۷در۲۴سانت.جنس برزنت.رنگبندی:مشکی.مطابق عکس.قیمت:۲۴٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۷۸:(کیف کمریCATنقاب دار)سایز کوچک.ابعاد۱۶در۱۲سانت.۳زیپ.جنس.ریبس.واتر ضد آب.مشکی.قیمت: ۱۲٫۰۰۰تومان

کد۱۴۷۹:(کیف کمریCATسرزیپ۱۰)سایز کوچک.ابعاد۱۶در۱۱سانت.۴زیپ.جنس.ریبس.واتر ضد آب.مشکی.قیمت: ۱۲٫۰۰۰تومان

۱۳۳۱:(کیف کمریCANONنوار قرمز)کمری سایز بزرگ۴زیپ جا.جنس.ریبس.واتر ضد آب.مرغوب.قیمت: ۱۲٫۵۰۰تومان

ناموجود:(کیف کمری۳زیپCAT تور دار)درحال تولید.کمری سایز بزرگ۳زیپ جا.جنس.ریبس.مرغوب.قیمت: ۱۲٫۰۰۰تومان

کد۱۳۳۲:(کیف کمری۵زیپCAT)جنس برزنت مرغوب.ضدآب.۵زیپ.سایز بزرگ.ابعاد۲۱در۱۳سانت.سرزیپ فانتزی.مشکی.مطابق عکس.فقط:۱۴٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۳۹:(لب تاب۴زیپ ساده)سایز بزرگ.بدون ابر ضربه گیر.بند دوشی و دستی.۵خانه جا.فقط مشکی.قیمت:۱۲٫۵۰۰ تومان

photo_2015-11-16_06-40-22

کد۱۳۴۰: لب تابی(مدل دورباز شو سوئیسی)سایز بزرگ.تمام دور باز شو.بند دستی و دوشی .۵ خانه جا .مشکی.قیمت:۱۷٫۵۰۰ تومان

photo_2015-11-16_06-40-39 1photo_2015-11-16_06-40-39 2

کد۱۳۴۱:(لب تاب پفکی۲زیپ)سایز بزرگ۲خانه.بند بلند فقط .مشکی..مشکی.صورتی.سرمه ای.قیمت:۱۴٫۵۰۰تومان

کد۱۴۸۰:M(ساک سومیتPolo)سایز بسیار بزرگ.جنس سومیت.۲زیپ.مارک جلو و سرزیپ زرد قلم.رنگهای اصلی متنوع.قیمت: ۲۵٫۰۰۰تومان

قالب وردپرس