معماری

گالری و لیست قیمت

آخرین بروزرسانی مدلها : شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۶

کیفهای جدید ۹ مدل در کدهای: 

مشخصات هر کیف در بالای آن درج شده است

کد۱۲۰۱:(دوشی۲زیپ مینی)بند بلند.سایز کوچک.ابعاد۱۷در۱۲سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۶٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۵۸:(زنانه پرچمی رنگی)مدل شل.سایز بزرگ.دوخت لب بر.سایز بزرگ.تک زیپ.یک رنگ.مطابق عکس.جنس شرانگ.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۰۲:(دوشی۲زیپ مینی کلوئی)بند بلند.سرزیپ فانتزی۲خانه.جنس خارجی مرغوب.ابعاد۲۱در۱۴سانت.مشکی.صورتی.مطابق عکس.قیمت:۹٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۳۴:(دوشی۲زیپ مینی مشکی مات)بند بلند دوشی.سرزیپ فلزی مرغوب.۲زیپ.جنس خارجی.ابعاد۱۷در۱۲سانت.مشکی مات مطابق عکس.قیمت:۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۰۴:(دوشی۲زیپ مینی سوئیت)جنس خارجی سوپر سوئیت.بند بلند.سایز کوچک.ابعاد۲۱در۱۴سانت.۳رنگ:سبز.کرم.طوسی.مطابق عکس.قیمت:۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۱۵:(دوشی۲زیپ مینی مرغوب براق)بند بلند دوشی.سرزیپ فلزی مرغوب.۲زیپ.جنس خارجی.ابعاد۱۷در۱۲سانت.مشکی براق.قیمت:۹٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۸۰:(پاسپورتی میکانوس)بند بلند دوشی.سایز بزرگ.۳خانه.جنس خارجی مرغوب.در۳جنس،طرح متفاوت.مطابق عکس.قیمت:۹٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۱۰:(زنانه صندوقی موسچینو)سایز بزرگ.جنس خارجی.ابعاد۳۳در۳سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۱۶٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۲۱:(مقوایی۲رنگ گوچی)سایز متوسط.جنس شرانگ.تک زیپ.ابعاد۳۱در۲۴سانت.مشکی.سفید.صورتی.مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۲۹:(دانشجویی جیپJeep)سایز بزرگ.۲زیپ.تک رنگ کرم.فقط:۱۲٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۰۸:(زنانه پرچی یراق دودی)جنس شرانگ مات.یراق دودی.سایز متوسط..ابعاد۳۰در۲۴سانت.مشکی.کرم.عسلی.زرشکی.قیمت:۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۰۶:(دوشی جلو قلابmoha)جنس خارجی.دستی ودوشی.تک زیپ.مشکی.سایز کوچک.ابعاد۲۰در۱۶سانت.مطابق عکس.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۸۹:(دوشی مدل های Hi)دارای بند بلند دوشی.جنس خارجی مرغوب.تک زیپ.مشکی.طوسی.کرم.زرد.مطابق عکس.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۶۴:(دوشی بری بری)بند بلند دوشی.جنس خارجی.۱رنگ.ابعاد۲۲در۱۶سانت.تک زیپ.مطابق عکس.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۹۸:(کولهHello)جنس شرانگ.۲زیپ.سایز متوسط.ابعاد۳۱در۲۴سانت.مشکی.صورتی.آبی.قیمت:۱۶٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۵۷:(دوشیMK)بند بلند دوشی.جنس خارجی.۲رنگ.ابعاد۲۲در۱۶سانت.تک زیپ.تک رنگ سفید.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۶۷:(پاسپورتی قفل دار بند مچی)جنس خارجی.آسترساتن۳خانه.دستی و دوشی.محصول درجه۱٫مشکی.۳۰%زیرقیمت اصلی.فقط۱۲٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۲۷:(زنانه شل۲زیپ جلو)جنس طرح چرم مات.مدل شل.تک زیپ.سایز متوسط.مشکی.فقط:۱۶٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۴۵:(دوشی۲قفل جنس جودون)بند بلند دوشی.محصول درجه۱جنس خارجی.سایز متوسط.ابعاد۲۵در۱۹سانت.سفید.زرد.نسکافه ای.سرمه ای.مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۳٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۵۰:(زنانهM&K)سایز بزرگ.جنس شرانگ.تک رنگ کرم قهوه ای.ابعاد۳۲در۲۴سانت.مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۴٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۴۸:(زنانه مدل C)سایز بسیار بزرگ.مدل شل.تک زیپ.ابعاد۴۰در۳۰سانت.نسکافه ای و عسلی.مطابق عکس.قیمت:۱۴٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۴۲:(دانشجویی طرح لی)مدل۲زیپ.سایز بزرگ.جنس طرح لی.ابعاد۳۳در۲۹سانت.مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۳۹:(زنانه سوزنی)جنس خارجی مرغوب.سایز بزرگ.ابعاد۳۰در۲۱سانت.صورتی.قهوه ای.مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۷٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۴۶:(ورنی ترکیبی گلدوزیecco)محصول درجه۱٫جنس خارجی.سایز متوسط.ابعاد۳۰در۲۴سانت.مشکی.مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۹٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۴۰:(کوله M)جنس شرانگ خارجی.سایز بزرگ.ابعاد۳۲در۲۳سانت.قهوه ای.صورتی.مطابق عکس.۲زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۴۴:(مجلسی دهنه دار نیم گرد)جنس ورنی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۲۶در۲۰سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۲۹٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۳۸:(مجلسی دهنه دار چرمی)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۲۴در۲۳سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۳۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۴۷:(صندوقیAH مدلFF)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.تک رنگ.مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۵۱:(صندوقیAH بری بری۳بعدی)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.تک رنگ.مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۳۵:(دانشجویی۲زیپ جلو نیم حلال)سایز بزرگ.۴زیپ.مشکی.کرم.قهوه ای.مطابق عکس.فقط۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۳۷:(دانشجویی حراجی موسیمو دوتی)سایز بزرگ۳جیب.ابعاد۳۳در۲۸سانت.مشکی.زرشکی.مطابق عکس.فقط۱۴٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۹۲:(زنانه مقوایی اکو)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۱سانت.۴رنگ:مشکی.عسلی.قهوه ای.کرم.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۱۴:(زنانه مدل تسمه ای)سایز بزرگ.جنس شرانگ.ابعاد۳۲در۲۶سانت.تک زیپ.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۱۶٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۲۴:(زنانه دهنه فنر دار مجلسی)محصولدرجه۱جنس خارجی.سایز بزرگ.ابعاد۳۶در۲۰سانت.صورتی.زرشکی.مشکی.فقط:۲۵٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۳۲:(زنانه پول خوردی کلوئی)سایز بزرگ۳خانه.جنس خارجی.مشکی.قهوه ای.مطابق عکس.قیمت:۲۰٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۲۶:(زنانه مدل فورلاFurla)جنس اشبالت ترکیبی مرغوب.سایز بزرگ.ابعاد۳۳در۲۵سانت.کرم تک رنگ.فقط:۱۴٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

تولیدی کیف گوهری

کد۱۴۲۵:(زنانه جا دسته یراق بزرگ)جنس طرح چرم خارجی۲زیپ.سایز متوسط.مشکی.کرم.خردلی.قهوه ای.فقط:۲۰٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۱۳:(زنانه گلدوزی سنگی۳خط)سایز بزرگ.مدل پرفروش.ابعاد۳۷در۲۷سانت.۵رنگ.مشکی.کرم.زرشکی.سرمه ای.خردلی.مطابق عکس.قیمت:۱۹٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۱۲:(زنانه۳زیپ ویکتوریا گلدوزی)سایز بزرگ.جنس خارجی۳زیپ.ابعاد۳۴در۳۰سانت.مشکی و کرم.قیمت:۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۳۳:(دوشی استرج قفل دار)جنس استرج.بند بلند دوشی.سایز متوسط ابعاد۲۲در۱۶سانت.تک زیپ.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۳۱:(صندوقیAH مبلی دکمه ریز)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.مشکی.قهوه ای.مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۱۹:(مجلسی دهنه دار اشبالت)سایز بزرگ.جنس سوئیت.ابعاد۲۶در۲۴سانت.۳رنگ.کرم.سبز.مطابق عکس.قیمت:۲۹٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۹۵:(دوشی ورنی قفل ستاره ای)بند بلند دوشی.جنس طرح چرم.تک زیپ.مدل حراجی.ابعاد۲۳در۱۶سانت.مشکی مطابق عکس.قیمت:۱۱٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۰۸:(دوشی فانتزی رنگی)۲زیپ.جنس مرغوب خارجی.بند بلند دوشی۶رنگ موجود.قیمت:۱۴٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۷۶:(زنانهLV لوئی ویتون سطلی)سایز بزرگ.مدل سطلی.عسلی.مشکی.مطابق عکس.فقط۱۶٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۹۰:(صندوقیAHگوچی)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.کرم.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۷۹:(زنانهBRTحراجی)سایز بزرگ.جنس خارجی مرغوب.تک زیپ.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۱۶٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۴۸:(کوله۳کارهLevis)سایز بزرگ.دستی.دوشی.کوله۳زیپ.جنس شرانگ.مشکی.صورتی.سرخابی.زرد.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد:۱۲۳۳:(زنانه گلدوزی مکعبی)سایز بزرگ.جنس خارجی مرغوب.مدل پر فروش.ابعاد۳۴در۲۵سانت.۱رنگ مشکی.مطابق عکس.قیمت:۱۷٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

ناموجود۱۳۷۷:(زنانهVمرغوب)سایز بزرگ.جنس خارجی.مدل پرفروش.مشکی.قهوه ای.مطابق عکس.قیمت:۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۴۷:(دوشیVمرغوب)بندبلند دوشی.سایز کوچک۳خانه.جنس خارجی.مدل پرفروش.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۱۴٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۰۹:(زنانه گلدوزی برجسته مرغوب)مدل پرفروش.محصول درجه۱٫جنس خارجی.سایز بزرگ.مشکی مات.مطابق عکس.قیمت:۲۱٫۰۰۰تومان(در حال تولید)

کد۱۳۷۳:(زنانه حصیری)سایز بزرگ.جنس خارجی جدید.محصول درجه۱٫تک زیپ.یک رنگ مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۰۵:(دوشی اشبالت بزرگ لیزری)دستی و دوشی.جنس اشبالت خارجی.تک زیپ.سایز متوسط.ابعاد۲۵در۲۰سانت.۲رنگ:قهوه ای.کرم.قیمت:۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۵۷:(زنانه۲حالته آویز ریش دارFashion)دستی و دوشی.سایز بزرگ.ابعاد۳۱در۲۹سانت.جنس خارجی.کرم.فقط:۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۷۸:(زنانه دسته دمبلی)سایز بزرگ.جنس شرانگ.تک زیپ.مشکی.صورتی.طوسی.قهوه ای.نسکافه ای.مطابق عکس.قیمت:۱۷٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۱۱:(دوشیFF)بند بلند دوشی.۲خانه.سایز کوچک.۱رنگ:مشکی.ابعاد۲۵در۲۰سانت.مطابق عکس.قیمت:۱۰٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۱۴:(دوشی شرانگ گل برجسته)بند بلند دوشی.تک زیپ.ابعاد۲۲در۱۶سانت.سایز کوچک.مشکی.صورتی.زرد.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۷۲:(زنانه طرح سنگی)سایز بزرگ.جنس خارجی مرغوب.تک زیپ.مشکی.قیمت:۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۴۵:(زنانه۲حالته آویز ریش دار)دستی و دوشی.سایز بزرگ.ابعاد۳۱در۲۹سانت.جنس شرانگ.مدل پرفروش.مشکی.صورتی.طوسی.۳۰%زیرقیمت اصلی.فقط:۱۶٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۸۸:(دوشی شطرنجی براق)دارای بند بلند دوشی.جنس خارجی مرغوب.تک زیپ یک رنگ.مطابق عکس.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۸۱:(صندوقیAHبری بری)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.یک رنگ مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۸۳:(صندوقیAH ام کیMK)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.یک رنگ مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۸۲:(صندوقیAHشطرنچی ورنی)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.یک رنگ مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۸۴:(صندوقیAH ال وی LV)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.سفید.مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۸۵:(صندوقیAHنقش جهان)جنس خارجی مرغوب.سایز متوسط.ابعاد۳۳در۲۰سانت.یک رنگ مطابق عکس.تک زیپ.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۳۲۰:(کیف پول ۲زیپMK)جنس خارجی اصلی.جای کارت و مدارک.وسط زیپ+آینه.یک رنگ مطابق عکس-دانه ای:۱۰۵۰۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۲۶٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۳۳۰:(کیف پول ۲زیپFF)جنس خارجی اصلی.جای کارت و مدارک.وسط زیپ+آینه.یک رنگ مطابق عکس-دانه ای:۱۰۵۰۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۲۶٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۳۴۰:(کیف پول ۲زیپ بری بری)جنس خارجی اصلی.جای کارت و مدارک.وسط زیپ+آینه.یک رنگ مطابق عکس-دانه ای:۱۰۵۰۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۲۶٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۳۵۰:(کیف پول ۲زیپLV)جنس خارجی اصلی.جای کارت و مدارک.وسط زیپ+آینه.یک رنگ مطابق عکس-دانه ای:۱۰۵۰۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۲۶٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۷۴:(زنانه بری بری طرح جدید)سایز بزرگ.جنس خارجی جدید.محصول درجه۱٫تک زیپ.۵رنگ:مطابق عکس.قیمت:۱۹٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۷۵:(زنانه فشیونfashion)سایز بزرگ.جنس خارجی جدید.تک زیپ.۲رنگ.قیمت:۱۷٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

ناموجود۱۳۶۴:(دانشجویی اکوecco)سایز بزرگ.۳زیپ.مشکی.خردلی.کرم.قیمت:۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۱۷:(زنانه شرانگ۴تیکه مرغوب)سایز بزرگ.جنس شرانگ خارجی.محصول درجه۱٫ابعاد۴۰در۲۶سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۲۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۴۱۶:(زنانه دسته بافت سوزنی کلانکس).محصول درجه۱٫داخل کیف تمام چرم.سایز بزرگ.تک زیپ+۲زیپ کوچک داخل.ابعاد۳۸در۳۲سانت.مشکی.طوسی.مطابق عکس.قیمت:۲۵٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۶۸:(دوشی۴زیپ موسیمو دوتی)جنس شرانگ.سایز متوسط.۴زیپ.۴رنگ.مطابق عکس.قیمت:۱۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۶۹:(دوشی ساتن چروک شنل)حالت دستی و دوشی.سایز کوچک.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۹٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۵۶:(کوله کوچک نیم حلال)حالت دستی و کوله پشتی.دخترانه.۲زیپ.جنس خارجی.سایز کوچک.ابعاد۲۴در۲۱سانت.مطابق عکس.۳۰%زیرقیمت اصلی.فقط:۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۵۳:(دوشی اسپرت ریبوک)بندبلند دوشی.جنس برزنت ضدآب.۲زیپ.مارک برجسته ریبوک.سایز کوچک.ابعاد۲۰در۱۵سانت.مشکی.فقط:۱۰٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۲۰:(کوله ماری دخترانه)سایز متوسط.جنس شرانگ.۲زیپ..۳۰%زیر قیمت اصلی.مشکی.طوسی.صورتی.فقط:۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۲۲۰:(کیف پول چرمی قفل ناخنی)بسیار جادار.آینه دار.جای کارت و مدارک.جنس طرح چرم خارجی.رنگبندی جور-دانه ای:۹٫۸۵۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۲۳۰:(کیف پول ۲زیپ چرمی)۲زیپ فلزی.آینه دار.جای کارت و مدارک.جنس طرح چرم خارجی.رنگبندی جور-دانه ای:۹٫۸۵۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۲۴۰:(کیف پول چرمی قفل مگنتی)بسیار جادار.آینه دار.جای کارت و مدارک.جنس طرح چرم خارجی.رنگبندی جور-دانه ای:۹٫۸۵۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۲۵۰:(کیف پول ۲زیپ شرانگ مات۷عددی)۲زیپ فلزی.آینه دار.جای کارت و مدارک.جنس طرح چرم خارجی.رنگبندی جور-دانه ای:۹٫۸۵۰تومان.فقط بصورت جین۷عددی فاکتور میشود:۶۹٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۲۶۰:(کیف پول ۲زیپ کروکدیلی)۲زیپ فلزی.آینه دار.جای کارت و مدارک.جنس طرح چرم خارجی.رنگبندی جور-دانه ای:۹٫۸۵۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۲۷۰:(کیف پول ۲زیپ جیر)۲زیپ فلزی.آینه دار.جای کارت و مدارک.جنس جیرخارجی.رنگبندی جور-دانه ای:۹٫۸۵۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۲۸۰:(کیف پول لیHا)جنس لی سنگشور.جای کارت و مدارک.وسط زیپ.رنگبندی جور-دانه ای:۹٫۸۵۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۲۹۰:(کیف پول لی جلو زیپ)جنس لی سنگشور.جای کارت و مدارک.وسط زیپ.رنگبندی جور-دانه ای:۹٫۸۵۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۳۰۰:(کیف پول ماری حلقه ای)جنس طرح چرم.جای کارت و مدارک.وسط زیپ.رنگبندی جور-دانه ای:۹٫۸۵۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۳۱۰:(کیف پول چرم حلقه ای)جنس طرح چرم.جای کارت و مدارک.وسط زیپ.رنگبندی جور-دانه ای:۹٫۸۵۰تومان.فقط بصورت جین۱۲عددی فاکتور میشود:۱۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۴۶:(زنانه نیم حلال ترکیبی)سایز بزرگ.تک زیپ.۳رنگ.مطابق عکس.فقط:۱۴٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۵۱:(ساک آبرنگی مرغوب)سایز بزرگ.چاپ رنگی دیجیتال.جنس خارجی.تمام آستر و گان دوزی شده.تک زیپ.ابعاد۴۰در۳۵سانت۳طرح متفاوت:پروانه.صورت.آبرنگی(فروش،رنگبندی بصورت درهم میباشد)قیمت:۱۰٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۲۵:(زنانه۳خانه کنفی)سایز بزرگ.جنس کنفی مرغوب.تک زیپ+جیب جلو+جیب پشت.مشکی.طوسی.ابعاد۴۰در۲۵سانت.۳۰%زیر قیمت اصلی.مشکی.طوسی.کرم.فقط ۱۵٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۲۶:(زنانه اشبالتSUSEN)مدل پرفروش.جنس سوپرسوئیت خارجی.محصول درجه۱٫سایز بزرگ.ابعاد۳۳در۳۱سانت.تک زیپ.مشکی.عسلی.سبز.کرم.طوسی.۳۰%زیر قیمت اصلی.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۲۷:(زنانه۲زیپ اشبالت)مدل پرفروش.جنس سوپرسوئیت خارجی.۲خانه.محصول درجه۱٫سایز بزرگ.ابعاد۳۱در۲۶سانت.تک زیپ.فقط.۲رنگ:قهوه ای و کرم.مطابق عکس.۳۰%زیر قیمت اصلی.قیمت:۱۵٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۳۰:(دوشیSUSEN)بند بلند دوشی.۶رنگ زیر+مشکی.ابعاد۲۲در۱۶سانت.سایز کوچک.تک زیپ.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۳۱:(زنانه۲خانهSUSEN)جنس خارجی مرغوب.سایز بزرگ.۲زیپ.ابعاد۳۳در۲۶سانت.۶رنگ.سرخابی.صورتی.گلبهی.زرد.کرم.قیمت:۱۶٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۴۲:(صندوقی۲زیپ کروکدیلی براق)دستی و دوشی.ابعاد۳۳در۲۱سانت.مشکی.قهوه ای.کرم.مطابق عکس.قیمت:۱۹٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۴۴:(زنانه۳تیکه)جنس شرانگ.سایز بزرگ.مشکی.سرمه ای.مطابق عکس.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

photo_2016-12-27_11-51-19

photo_2017-01-02_09-38-25

کد۱۲۴۹:(زنانه۲خانه بری بری)سایز بزرگ.۲زیپ.ابعاد۳۵در۲۵٫مطابق عکس.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۵۲:(دوشی۲زیپ فلزی منگوله دار)بند بلند دوشی۲زیپ.جنس خارجی بسیار مرغوب.زیپ فلزی نرم و روان.سایز متوسط.ابعاد۲۵در۱۶٫جنس مرغوب.صورتی.مشکی.قیمت:۱۴٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۵۵:(دوشی آبرنگی)بند بلند دوشی.جنس خارجی.۳رنگ.ابعاد۲۲در۱۶سانت.تک زیپ.۳رنگ.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۶۱:(دوشی کروکدیلی براق)جنس خارجی مرغوب.بند بلند دوشی.سایز متوسط ابعاد۲۲در۱۶سانت.تک زیپ.نقره ای.مشکی.قهوه ای.طوسی.مطابق عکس.قیمت:۱۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۶۳:(دوشی کروکدیلی)بند بلند دوشی.جنس خارجی.۵رنگ.ابعاد۲۲در۱۶سانت.تک زیپ.زرشکی.سبز.عسلی.طوسی.قیمت:۱۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۶۵:(دوشی شطرنجی)بند بلند دوشی.جنس خارجی.۲رنگ.ابعاد۲۲در۱۶سانت.تک زیپ.سایز کوچک.مطابق عکس.قیمت:۱۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۶۸:(دوشی۳زیپ قفل دار منگو)۳زیپ سایز کوچک دارای بند بلند دوشی۳رنگ.مشکی.قهوه ای.عسلی.کرم.قیمت:۱۳٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

 کد۱۲۸۳:(دوشی پرچمی)بندبلند دوشی.جنس طرح چرم براق.تک زیپ.سایز کوچک.مشکی مطابق عکس.قیمت:۱۲٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۸۶:(دوشی۵زیپOLD)دوشی۵زیپ.بسیار جادار.سایز بزرگ.جنس طرح چرم(یونیک)بند بلند دوشی.مشکی.قهوه ای.عسلی.سرمه ای.کرم.زرشکی.قیمت:۱۳٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۸۷:(دوشی تامی قفل دار)جنس خارجی.سایز کوچک.بند بلند دوشی.یک رنگ مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۵۰۰تومان(عمده)

کد۱۲۹۳:(دوشی۳زیپ فلزی گلدوزی ویکتوریا)جنس بسیار مرغوب.مدل پر فروشسایز بزرگ۳زیپ.بند بلند دوشی زیپ فلزی نرم روان.مشکی..قیمت:۱۵٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۹۵:(دوشی۲زیپ مایکل کورس میکانوس)محصول درجه۱جنس بسیار مرغوب.بند بلند زنجیری۲زیپ فلزی نرم روان.جای کارت و مدارک.جنس میکانوس خارجی.دستی و دوشی.یک رنگ مطابق عکس.قیمت:۱۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۹۶:(دوشی گلیم کوچک)بند بلند دوشی.۴طرح موجود.تک خانه.ابعاد۲۰در۱۶سانت.مطابق عکس.قیمت:۹٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۰۰:(دوشی گلیم بزرگ جلو دکمه)‏بند بلند دوشى.سایز بزرگ.ابعاد٢١در٢٠سانت.مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۹۹:(دوشی گلیم بزرگ جلو آویز)‏بند بلند دوشى.سایز بزرگ.ابعاد۲۶در٢۴سانت.مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۲۹۷:(دوشی گلیم بزرگ۲جیب)‏بند بلند دوشى.سایز بزرگ.ابعاد۲۷در٢۴سانت.مطابق عکس.قیمت:در حال تولید تومان(فقط عمده)

کد۱۲۹۸:(دوشی گلیم بزرگ۱جیب)‏بند بلند دوشى.سایز بزرگ.ابعاد۲۷در٢۴سانت.مطابق عکس.قیمت:در حال تولید تومان(فقط عمده)

کد۱۳۰۱:(کوله گلیم)سایز بزرگ.جنس مرغوب با دوام.۲مدل.ابعاد۳۴در۳۰سانت.۲طرح.مطابق عکس.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۰۲:(دوشی لی پرچ دار)بالاترین سطح کیفیت در دوخت و جنس(لی۳۸۰گرم)داخل تمام ابر-قابل شستشو-بند کتان ضخیم-۳زیپ-ابعاد۲۴در۲۰سانت.مطابق عکس.قیمت:۲۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۰۳:(دوشی کتان ترکیبی)بالاترین سطح کیفیت در دوخت و جنس(لی۳۸۰گرم)داخل تمام ابر-قابل شستشو-بند کتان ضخیم-۳زیپ-ابعاد۲۴در۲۰سانت.مطابق عکس.قیمت:۲۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۰۴:(دوشی لی نوار قرمز)بالاترین سطح کیفیت در دوخت و جنس(لی۳۸۰گرم)داخل تمام ابر-قابل شستشو-بند کتان ضخیم-۳زیپ-ابعاد۲۴در۲۰سانت.مطابق عکس.قیمت:۲۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۰۵:(دوشی لی گلدار)بالاترین سطح کیفیت در دوخت و جنس(لی۳۸۰گرم)داخل تمام ابر-قابل شستشو-بند کتان ضخیم-۳زیپ-ابعاد۲۴در۲۰سانت.مطابق عکس.قیمت:۲۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۰۶:(دوشی لی ترکیبی چرمی)بالاترین سطح کیفیت در دوخت و جنس(لی۳۸۰گرم)داخل تمام ابر-قابل شستشو-بند کتان ضخیم-۳زیپ-ابعاد۲۴در۲۰سانت.مطابق عکس.قیمت:۲۱٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۰۷:(زنانه لی دستیDisel)سایز بزرگ.جنس لی مرغوب۳۸۰گرم.قابل شستشو.دسته کیف قابل تنظیم در اندازه.یک رنگ.مطابق عکس.قیمت:۲۵٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۰۹:(کیف شب طرح لی قفل دار)دستی و دوشی.جنس مرغوب.جلو قفل.کیفیت بالا.بند بلند زنجیر.۴رنگ.قیمت:۱۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۱۰:(دانشجویی جلوقلاب موسیمو دوتی)جنس خارجی.سایز بزرگ.دستی و دوشی.مشکی.سرمه ای.قهوه ای.عسلی.قیمت:۲۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۱۳:N(لب تاب برزنت)سایز بزرگ.بند بلند دوشی+دستی.جنس برزنت(مرغوب)تمام دور باز شو-قابلیت بزرگ و کوچک شدن-۴زیپ.داخل تمام ابر و پفکی-جای لب تاب.ابعاد۴۱در۳۱سانت.مشکی.مطابق عکس.قیمت:۳۵٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۱۴:(دوشیCATکوچک مرغوب)دستی و دوشی.تمام جنس برزنت خارجی ضد آب.سایز بزرگ ابعاد۲۰در۱۷٫داخل ابر.مدل پرفروش۵زیپ.دارای بند بلند دوشی.قیمت:۱۶٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۱۵:(دوشی اسپرت رنگی)تمام برزنت مرغوب(محصول درجه۱)بند بلند دوشی.سایز کوچک.۳زیپ.داخل پفکی ضربه گیر.جای تبلت.(جنس واتر ضدآب)۴رنگ:آبی.قرمز سبز.مشکی مطابق عکس.۱۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۱۶:N(دوشی مینی سگک دار)دوشی مردانه۲زیپ+جیب جلو.بند بلند دوش+قلاب کمری.جنس شرانگ.ابعاد۱۶در۱۲سانت.سایز کوچک۳رنگ: مشکی.عسلی.قهوه ای.مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۱۷:N(دوشی یونیک باز شو مینی)سایزمینی.بند بلند دوشی+دستی.جنس طرح چرم(یونیک)تمام دور باز شو-قابلیت بزرگ و کوچک شدن-۵زیپ.داخل تمام ابر-جای تبلت.ابعاد۱۷در۱۳سانت۳رنگ مطابق عکس.قیمت:۱۵٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۱۸:N(دوشی یونیک باز شو کوچک)سایز کوچک.بند بلند دوشی+دستی.جنس طرح چرم(یونیک)تمام دور باز شو-قابلیت بزرگ و کوچک شدن-۵زیپ.داخل تمام ابر-جای تبلت.ابعاد۲۴در۱۹سانت۳رنگ مطابق عکس.قیمت:۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۱۹:N(دوشی یونیک باز شو متوسط)سایز متوسط.بند بلند دوشی+دستی.جنس طرح چرم(یونیک)تمام دور باز شو-قابلیت بزرگ و کوچک شدن-۵زیپ.داخل تمام ابر-جای تبلت.ابعاد۲۹در۲۵سانت۳رنگ مطابق عکس.قیمت:۲۳٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

 کد۱۳۲۰:N(دوشی یونیک باز شو بزرگ)سایز بزرگ.بند بلند دوشی+دستی.جنس طرح چرم(یونیک)تمام دور باز شو-قابلیت بزرگ و کوچک شدن-۵زیپ.داخل تمام ابر-جای تبلت.ابعاد۳۰در۳۳سانت۳رنگ مطابق عکس.قیمت:۲۷٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۲۱:N(لب تاب یونیک)سایز بزرگ.بند بلند دوشی+دستی.جنس طرح چرم(یونیک)تمام دور باز شو-قابلیت بزرگ و کوچک شدن-۴زیپ.داخل تمام ابر و پفکی-جای لب تاب.ابعاد۴۱در۳۲سانت۳رنگ مطابق عکس.قیمت:۳۵٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

 کد۱۳۲۲:(دیپلمات۲رمز)سایز بزرگ.بند بلند دوشی+دستی.جنس طرح چرم(یونیک)۳خانه.قفل رمز دار قابل تنظیم.ابعاد۴۰در۲۸سانت۲رنگ مشکی.عسلی.قهوه ای.قیمت:۲۲٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۲۳:N(دوشی لی کوچک)دارای بند بلند دوشی۵زیپ.جنس لی مرغوب.قابل شستشو.سایز کوچک.ابعاد۲۱در۱۷سانت.قیمت:۱۸٫۰۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۲۴(دستی رمز دار کوچک مردانه)ابعاد۲۲در۱۵سانت۳خانه.مدل۲رمز.بند مچی.قفل جلو رمزدار قابل تنظیم.جنس طرح چرم(یونیک)قابلیت زدن چاپ و حکاکی.مشکی.عسلی.مطابق عکس.قیمت:۱۲٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۲۵(دستی رمز دار بزرگ مردانه)ابعاد۲۵در۱۸سانت۳خانه.مدل۲رمز.بند مچی.قفل جلو رمزدار قابل تنظیم.جنس طرح چرم(یونیک)قابلیت زدن چاپ و حکاکی.مشکی.عسلی.مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

کد۱۳۲۶:(دوشی مینی رمز دار مردانه)۲کاره: حالت دوشی و کمری.سایز کوچک.ابعاد۱۵در۱۲سانت.قفل جلو رمزدار قابل تنظیم.جنس طرح چرم(گاوی)۲رنگ:مشکی.عسلی.مطابق عکس.قیمت:۱۳٫۵۰۰ تومان(فقط عمده)

کد۱۳۲۷:(دوشی رمز دار)بند بلند دوشی.سایز متوسط.ابعاد۱۹در۱۵سانت.قفل جلو رمزدار قابل تنظیم.جنس طرح چرم(گاوی)۲رنگ: مشکی.عسلی.قهوه ای.مطابق عکس.قیمت:۱۸٫۵۰۰تومان(فقط عمده)

پخش عمده کیف , پخش عمده کیف زنانه

کد۱۳۲۹:(کیف کمری CATerpilarمات)سایز بزرگ۴زیپ جا.جنس مرغوب .مشکی.قهوه ای.سرمه ای.فقط:۸٫۰۰۰تومان

کد۱۳۳۰:(کیف کمری۳زیپCAT تور دار)کمری سایز بزرگ۳زیپ جا.جنس.ریبس.مرغوب.قیمت: ۱۲٫۰۰۰تومان

کد۱۳۳۱:(کیف کمریCANONنوار قرمز)کمری سایز بزرگ۴زیپ جا.جنس.ریبس.واتر ضد آب.مرغوب.قیمت: ۱۲٫۰۰۰تومان

کد۱۳۳۶: دوشی اسپرت کوچک.۵زیپ.(مدل دو قلو)قیمت: ۸٫۵۰۰ تومان

۲۰۱۵-۱۱-۲۱-۱۷

کد۱۳۳۹:(لب تاب۴زیپ ساده)سایز بزرگ.بدون ابر ضربه گیر.بند دوشی و دستی.۵خانه جا.فقط مشکی.قیمت:۱۲٫۵۰۰ تومان

photo_2015-11-16_06-40-22

کد۱۳۴۰: لب تابی(مدل دورباز شو سوئیسی)سایز بزرگ.تمام دور باز شو.بند دستی و دوشی .۵ خانه جا .مشکی.قیمت:۱۷٫۵۰۰ تومان

photo_2015-11-16_06-40-39 1photo_2015-11-16_06-40-39 2

کد۱۳۴۱:(لب تاب پفکی۲زیپ)سایز بزرگ۲خانه.بند بلند فقط .مشکی..مشکی.صورتی روشن.قهوه ای.قیمت:۱۴٫۵۰۰تومان

کد۱۳۴۲:دوشی (دانشجویی بزرگ ایستاده)فروش این مدل فقط ۱۲عددی میباشد-۶زیپ.۷خانه جا.بند بلند دوشی.داخل تمام ابر.جای تبلت.عسلی.مشکی.قهوه ای.قیمت: ۲۰٫۰۰۰تومان

۲۰۱۵-۱۱-۱۹-۸۵

کد۱۳۴۳: دوشی(دانشجویی متوسط ایستاده)فروش این مدل فقط ۱۲عددپوسته‌های میباشد۶زیپ.۷خانه جا.بند بلند دوشی.داخل تمام ابر.جای تبلت.عسلی.مشکی.قهوه ای.قیمت: ۱۶٫۰۰۰تومان

photo_2016-07-28_06-02-50

کد۱۳۴۴:دوشی(دانشجویی کوچک)فروش این مدل فقط ۱۲عددی میباشد۶زیپ.۶خانه جا.بند بلند دوشی.داخل تمام ابر.جای تبلت.عسلی.مشکی.قهوه ای.قیمت:۱۳٫۵۰۰تومان

photo_2016-07-28_06-02-55

قالب وردپرس